Projekt

Belváros rehabilitációs projekt előzmények

Több éves előkészítő munka után 2009. november 13-án került sor a "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja" kiemelt projekt támogatási szerződésének aláírására. A fejlesztés első üteme négy projektelemet tartalmazott. Első elemként megvalósult a piacprojekt, majd a tehermentesítő út első szakaszának megépítése, majd a harmadik eleme a "Csipkeházi passzázs", melynek során megújult az épületbelső és egy hangulatos belső tér került kialakításra. A negyedik eleme a Kossuth Lajos utca átépítése volt.

KOMPLEX BELVÁROS REHABILITÁCIÓS PROGRAM ZALAEGERSZEGEN

NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán elnyert 751.763.577 Ft-os támogatással, 2013. 09. 30. - 2015. 12. 31-ig tartó időszakban valósította meg a "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projektet.

A projekt összköltsége 776.585.196,-Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás a projekt összköltségének 96,803748%-a.

2014. 05. 23 - 2014. 09. 30-ig tartó időszakban került sor a Dísz tér felújítására. Az átalakítás célja az volt, hogy a Dísz teret egy változatos, minőségi térré formáljuk, amelyet többféle módon lehet használni, a mindennapokban pihenni, kávézni, az ünnepnapokon pedig kulturális rendezvényeket, ünnepi vásárokat tartani.

Zalaegerszeg belváros rehabilitáció északi Tehermentesítő út II. ütemében a Vágóhíd utca és Hock János út közötti szakasz épült meg. Az útépítés mellett csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás is kiépítésre került, a szükséges közműkiváltások is megtörténtek. A kivitelezési munkák 2015. június végén kezdődtek és a napokban fejeződtek be.

2014 októberében fejeződött be a Vásárcsarnok homlokzat felújítása. A felújítás homlokzati nyílásrázók cseréjét, belső padlóburkolat felújítását, belső légállapot egyenletes biztosítását szolgáló berendezések beépítését foglalta magába.

A 2014. évben elkészült Október 6. tér – Batthyány u. – Budai Nagy Antal u. csomópont jelzőlámpás kiépítése a Tehermentesítő út I. ütemben megépített út lezárása. A jelzőlámpák kiépítésének köszönhetően az alárendelt útvonalon is zökkenőmentesen zajlik a forgalom, csökkent a baleseti veszély.

2013. évben megtörtént a Kölcsey Ferenc utca északi szakaszának, közel 75 m hosszon történő átépítése, a járdakapcsolatok megteremtésével, felületrendezéssel.

2015. évben került sor a LÉSZ Kft. telephely új közúti kapcsolatainak kialakítására, a tehermentesítő út I. ütem nyomvonalának figyelembevételével. Az útnak köszönhetően könnyen megközelíthető, jó infrastruktúrával ellátott gazdasági területek alakulhattak ki.

A projekt elemei közül elsőként a Vásárcsarnok melletti területen vállalkozói fejlesztés keretében valósult meg a Virágudvar fejlesztése. A tervezésnél alapvető szempont volt, hogy a tervezett épület a vásárcsarnok épületével egységes épületegyüttest alkosson, de az önállóan is üzemelhessen.

2014. tavasztól őszig tartó időszakban a Portál program keretén belül a Kazinczy tér, Széchenyi tér, Kossuth utca és az Eötvös közben konzorciumi tagokként, vállalkozó partnereink komplex homlokzat-rekonstrukciót hajtottak végre a tulajdonukban vagy kezelésükben álló belvárosi ingatlanon. A felújítási munkálatok tartalmazták az üzletek homlokzati nyílászáróinak cseréjét, az akadálymentes megközelíthetőség kialakítását, homlokzati falfelületek burkolását, felületképzését.

2014. évben az infrastruktúra-fejlesztésekkel párhuzamosan az Önkormányzat, mint projektgazda 2 db saját soft- tevékenységet is megvalósított, melyben feladat: 1. az érintett lakosság bevonását, a város-rehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 2. Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város-rehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása volt. A fenti, saját projekteken kívül az önkormányzat a rendelkezésre álló forrás 50%-át Programalapba szervezte ki, melynek során intézmények és civil szervezetek pályázhattak saját programjaik megvalósítására.

Konzorciumi partnereink nevében is köszönjük a program előkészítésében és végrehajtásában közreműködők munkáját, a lakosság türelmét, és külön ki szeretnénk emelni a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet munkatársainak a támogató segítségét.